Burcuhan Şener
Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Hollanda’da Leiden Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Avrupa Birliği Çalışmaları alanında yaptı. Avrupa Birliği üzerine akademik çalışmalar yürüttü ve tezinde Avrupa Birliği’nin göç ve iltica konusundaki yasal çerçevesini, politikalarını ve Avrupa Ortak İltica Sistemi’ni inceledi. 2015 yılında Marmara Belediyeler Birliğinde çalışmaya başlayan Şener, Uluslararası İşbirliği Koordinatörü ve Göç Politikaları Merkezi Direktörü olarak çalışmaktadır. Uluslararası ilişkiler, yerel diplomasi, göç, iltica, sosyal uyum ve yerel yönetimler alanlarında çalışmalar yürütmektedir.