Ezgi Küçük Çalışkan
Yönetim Kurulu Üyesi

2014’ten beri Marmara Belediyeler Birliğinde (MBB) Şehir Planlama Koordinatörü olarak görev almaktadır. Aynı zamanda MBB bünyesindeki bilimsel araştırmaları, atölye ve etkinlik çalışmalarını yürütmekte olan Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) direktörü ve Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınlarının süreli yayını olan Şehir & Toplum dergisinin editörüdür. 2019’da ilk kez düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) Program Koordinatörlüğünü yapmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Programı yüksek lisans mezunudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programında tez çalışmasına devam etmektedir. Akademik araştırmalarını Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağında (TNUM) sürdürmektedir. Kentsel morfoloji, mülkiyet ilişkileri, kentsel tasarım, yerel yönetim ve katılımcılık, kent göstergeleri ve haritalama gibi alanların yanı sıra kişisel olarak grafik tasarım, resim sanatı ve çizgi roman yapımı ile ilgilenmektedir.