Mustafa Kabil
Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Bütçe ve Denetim Müdürlüğünde çalıştı. Marmara Belediyeler Birliği’nde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.